Xử lý nước thải

  Tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trên cả nước. Áp dụng công nghệ tiên tiến giúp giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành. Chung tay bảo vệ màu xanh Việt Nam.

  Nhà hàng - khách sạn

  Xử lý nước xả thải nhà hàng – khách sạn

  Xử lý nước thải nhà hàng - khách sạn bằng công nghệ mới, tối ưu chi phí đầu tư và chi phí vận hành. Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn đang được quan tâm nhiều hơn do lượng nước thải xả thải rất nhiều. Nước thải của nhà hàng – khách sạn chính là những vấn đề khá lớn gây ra ô nhiễm cho môi trường. Ngày nay với dịch vụ nhà hàng – khách sạn đã và đang phát triển khá ...
  Nhà máy sản xuất giấy

  Xử lý nước thải nhà máy giấy

  Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy. Ngày nay, với nền kinh tế ngày một phát triển lớn mạnh kéo theo sự phát triển của những ngành nghề dịch vụ, và trong đó ngành công nghiệp sản xuất giấy chính là một trong những ngành có nhu cầu xử dụng khá cao trong mọi lĩnh vực. Đi đối với những lợi ích về nền kinh tế - xã hội, ngành công nghiệp sản xuất giấy cũng phát sinh ra ...
  Bảo dưỡng thiết bị xử lý nước thải tại Bắc Ninh

  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp tối ưu chi phí. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt ngày càng được quan tâm do nhu cầu phát triển của xã hội dẫn đến lượng người lớn tập trung ở các thành phố lớn gây ô nhiễm cục bộ. Ngày nay với nhu cầu về đời sống sinh hoạt của các cá nhân, công ty, doanh nghiệp ngày một tăng cao và cùng với sự phát triển của muôn ...
  Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải

  Tư vấn thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước ...

  Tư vấn thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Tư vấn Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải cần phải có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực hóa học và vi sinh. Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế kéo theo hàng loại những khu công nghiệp ngày một mở rộng hơn trên khắp cả nước. Những khu công nghiệp là một trong những ...
  123

  Khách hàng nhận xét