xử phạt môi trường

    Công ty TNHH điện tử Sung Jin Việt Nam,

    Hàng loạt doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm ...

    Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt hàng trăm triệu đồng với 3 Công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động trên địa bàn vì vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo đó, Công ty TNHH điện tử Sung Jin Việt Nam, địa chỉ tại lô FJ-05, KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, huyện Yên Dũng với số tiền 50 triệu đồng. Hành vi vi phạm của công ty này được ...

    Khách hàng nhận xét