môi trường

    chat-thai-y-te

    Những ảnh hưởng của chất thải ý tế đến sức khỏe

    Hiện nay tại các bệnh viện đều được cho là môi trường có những nguy cơ rủi ro cho sức khỏe của con người. Tại các cơ sở y tế có thể gây ra khá nhiều tác động xấu ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như: lây qua đường máu cho nhân viên y tế, và đặc biệt là sự cố về thương tích do chất thải sắc nhọn gây ra. Với dạng phơi nhiễm nghề nghiệp khá phổ biến nhất qua đường ...

    Khách hàng nhận xét