xả thải

  Công ty thủy sản Ấn Độ Dương

  Doanh nghiệp gây ô nhiễm tái phạm nhiều lần có chiều ...

  Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – Đào Anh Dũng, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành, quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chấp hành các quy định bảo vệ môi trường và tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở thường xuyên gây ô nhiễm môi trường để kịp thời tham mưu UBND thành phố xử lý và khắc phục tình trạng ô ...
  xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

  Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

  Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Xin cấp phép xả thải vào nguồn nước chính là một trong những quá trình lập báo cáo và phân tích, đánh giá về độ ảnh hưởng của xả nước thải đến môi trường nước được tiếp nhận từ đó đưa ra đề xuất những giải pháp phù hợp về công nghệ, quản lý nhằm đảm bảo được nguồn nước khi xả thải phải đúng với quy ...

  Khách hàng nhận xét