Tin tức

  Xây dựng hệ thống xử lý nước thải các khu dân cư Phù Yên – Hưng Yên bằng nguồn vốn ngân sách

     Là huyện đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, Phù Cừ lập dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải các khu dân cư bằng chính nguồn ngân sách của huyện. Năm điểm được triển khai xây dựng thí điểm gồm: Khu dân cư thôn Khả Duy xã Đoàn Đào (712,2m2),; Thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam (498m2); Thôn Tam Đa, xã Tam Đa (455,7m2); Thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang (217,1m2) và thôn An Nhuế, xã Đình Cao (259,3m2), với tổng vốn đàu tư hơn 9,4 tỉ đồng.

  Khu bể xử lý nước thải khu dân cư

  Khu bể xử lý nước thải khu dân cư

     Theo Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ, ông Nguyễn Khả Phúc cho biết, đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, hồ sơ thẩm định đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn quốc gia với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, mỗi điểm xử lý nước thải đáp ứng cho dân cư phạm vi một thôn, khoảng 200 hộ gia đình. lưu lượng thoát nước thải khoảng 48m3/ngày.

    Được biết mỗi bể/điểm xử lý nước thải (xử lý kị khí) có thể tích khoảng 280m3, quy cách trong bể gồm bể lắng, bể ABR và bể lọc (sử dụng các lớp vật liệu lọc khác nhau như sỏi cuội, than hoạt tính và cát vàng). Sau bể xử lý nước thải sinh hoạt là hệ thống bãi lọc thực vật dòng chảy ngang, có trồng thủy trúc, thả bèo tây… Công trình được Hội đồng thẩm định đánh giá cao về tính ưu việt kỹ thuật và thực tế lọc, thoát nước sạch ra các hệ thống sông hồ sau xử lý tại các khu dân cư phạm vi nhỏ cấp thôn.

     Công trình dược khởi công xây dựng từ năm 2022 đến năm 2025, dự kiến ngày 16/3/2023 tới đây, công trình đầu tiên sẽ hoàn thiện và vận hành chạy thử ở điểm thôn An Nhuế, xã Đình Cao, thuộc huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng yên.

  Nguồn: moitruongvadothi.vn/huyen-phu-cu-hung-yen-xay-dung-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cac-khu-dan-cu-bang-nguon-von-ngan-sach-a123408.html

  Khách hàng nhận xét