Xử lý nước thải

  Tư vấn thiết kế xử lý nước thải

  Tư vấn thiết kế xử lý nước thải áp dụng công nghệ tiên tiến.

  Tư vấn thiết kế xử lý nước thải phải am hiểu nguồn chất thải, hiểu rõ được những công nghệ xử lý tiên tiến để tư vấn phương án xử lý tối ưu nhất cho khách hàng. Không những vậy khi đưa ra tư vấn thiết kế xử lý nước thải phải khảo sát kỹ vị trí đặt trạm, đường thu gom, đường xả để đưa ra kích thước bể, dạng bể và xử lý nền móng trước khi xây dựng.

  Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

  Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

  Môi trường TNT là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến trên Thế giới. Đội ngũ Công ty bao gồm 20 thành viên, tất cả các cán bộ của Công ty đều được học tập và đào tạo tại các trường đại học khác nhau trong và ngoài nước với các chuyên ngành chủ yếu về môi trường. Hầu hết các cán bộ của Công ty đều có năng lực chuyên môn chuyên sâu, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực liên quan đến môi trường như xử lý nước thải, xử lý khí thải, tư vấn đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường, quy hoạch môi trường, công nghệ xử lý môi trường.

  Lĩnh vực hoạt động chính của Môi trường TNT:

  Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải

  Tư vấn thiết kế hệ thống

  • Tư vấn thiết kế xử lý nước thải sản xuất
  • Tư vấn thiết kế xử lý nước thải sinh hoạt
  • Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý khí thải
  • Tư vấn thủ tục hồ sơ môi trường

  Một số công trình tư vấn thiết kế xử lý nước thải:

  Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp

  Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp

  Lắp đặt đĩa thổi khí hệ thống xử lý nước thải

  Tư vấn thiết kế xử lý nước thải và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải nhà máy

  Tư vấn thi công trạm xử lý nước thải chung cư cao tầng

  Tư vấn thiết kế xử lý nước thải thi công trạm xử lý nước thải chung cư cao tầng

  Thiết kế Modul xử lý nước thải

  Thiết kế Modul xử lý nước thải

  Khách hàng nhận xét