Tư vấn môi trường

  Tư vấn lập báo cáo môi trường, xin cấp giấy phép môi trường như: Đánh giá tác động môi trường ĐTM, Xin cấp giấy phép xả thải, Kế hoạch bảo vệ môi trường và Đề án bảo vệ môi trường.

  phong thi nghiem

  Công ty tư vấn môi trường tại Hà Nội

  Môi trường TNT - Tư vấn môi trường và lập báo cáo xin cấp phép tại Hà Nội. Công ty tư vấn môi trường TNT được thành lập vơi đội ngũ chuyên viên bao gồm 20 thành viên, trong đó có 1 GS.TSKH; 1 TS; 3 Thạc sĩ và 13 kĩ sư, cử nhân. Tất cả các cán bộ của Công ty đều được học tập và đào tạo tại các trường đại học khác nhau trong và ngoài nước với các chuyên ngành chủ yếu về môi ...
  12

  Khách hàng nhận xét