Tin tức

  Tập trung hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải sinh hoạt tỉnh Vĩnh Phúc

     Hiện nay, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên toàn tỉnh khoảng hơn 80.000m3/ngày đêm. Nhằm giải quyết bài toán xử lý nước thải, những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 10 hệ thống xử lý nước thải nhỏ lẻ phân tán ở các khu vực tập trung đông dân cư với công suất xử lý từ 200 – 400 m3/ngày đêm, tuy nhiên, đến nay, phần lớn các hệ thống này hoạt động không hiệu quả do không có kinh phí bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và 1 hệ thống không hoạt động. Nhằm từng bước giải quyết bài toán xử lý nước thải, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành các chính sách hỗ trợ để cải tạo, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. 

     Hiện, tỉnh tiếp tục triển khai các dự án đầu tư khắc phục, xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường, tăng cường năng lực quan trắc môi trường lưu vực các sông Phan, sông Cà Lồ.

  Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên

  Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên

     Cụ thể, đối với khu vực nông thôn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 38 về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mới được hơn 835km cống rãnh, đạt tỷ lệ 124,4% so với khối lượng đăng ký thực hiện, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (dự kiến ban đầu là 500km).

     Trên cơ sở Nghị quyết số 38, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 131 thủy vực đủ điều kiện hỗ trợ thực hiện và đến nay đã hoàn thành nạo vét xong 75 thủy vực (chiếm 57%). Dự kiến trong năm 2024 sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ số thủy vực còn lại, xong trước 1 năm theo kế hoạch đề ra. Ở khu vực đô thị, tỉnh đã đưa vào vận hành Nhà máy xử lý nước thải đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 1 với công suất 5.000 m3/ngày đêm và đang tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong giai đoạn 2 tại xã Quất Lưu với công suất 10.000 m3/ngày đêm.

     Đối với UBND thành phố Phúc Yên, đang triển khai lập chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý nước thải khu vực thành phố Phúc Yên” trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

     Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt ở phía Tây thành phố Vĩnh Yên, phục vụ việc xử lý nước thải cho 3 phường Tích Sơn, Đồng Tâm, Hội Hợp với công suất xử lý 6.000 m3/ngày đêm.

     Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý nước thải thuộc Hợp phần 2 – Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc vay vốn Ngân hàng Thế giới với tổng công suất 7.000m3/ngày đêm. Theo đại diện Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh, hiện, các hạng mục công trình trong 3 dự án xử lý nước thải tại các thị trấn Thổ Tang, Tam Hồng và Hương Canh đã cơ bản hoàn thành, một số nhà máy đang trong quá trình vận hành thử.

     Đối với gói thầu CW10 – Xây dựng các điểm xử lý nước thải phân tán và điểm tập kết rác thải dọc sông Phan, đến nay đã hoàn thành 9/14 điểm xử lý nước thải phân tán, 5 điểm còn lại nhà thầu đang hoàn thiện phần bãi lọc sinh học và trồng cây thủy sinh.

     Tuy nhiên nhìn chung, hạ tầng thu gom và xử lý nước thải cơ bản còn manh mún, thiếu đồng bộ. Trong đó, việc đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại các địa phương hiện nay chưa đảm bảo đúng tiến độ, do khó khăn về địa điểm và kinh phí đầu tư (theo Bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2021 – 2025 phải có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất từ 200 m3/ngày đêm trở lên và đảm bảo vị trí của trạm/nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch thoát nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đi vào hoạt động ổn định 1 năm trở lên).

     Mặt khác, các huyện chưa chủ động đề xuất, chưa bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện nội dung này. Đối với các công trình xử lý nước thải khu vực nông thôn được đầu tư từ nguồn ngân sách, nguồn kinh phí để duy tu, bảo trì, bảo dưỡng còn nhiều khó khăn.

  Vì vậy, thời gian tới, cùng với việc ưu tiên, bố trí nguồn vốn đầu tư duy tu, bảo dưỡng và xây dựng nhằm hoàn thiện hạ tầng thu gom, xử lý nước thải, các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với vị trí quy hoạch trạm/nhà máy xử lý nước thải tập trung. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đảm bảo các khu đô thị, chung cư mới xây phải có phương án, xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo đồng bộ các với quy hoạch xây dựng, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân.

   

  Nguồn: baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-tap-trung-hoan-thien-ha-tang-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-370074.html

  Khách hàng nhận xét