Xử lý nước thải

  Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

     Tư vấn thiết kế và xây dựng lắp đặt nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp.

     Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp có nhiệm vụ quan trọng đối với môi trường, là điểm cuối cùng xử lý trước khi xả thải ra sông, suối, biển…v.v. Do lưu lượng nước thải của khu công nghiệp xả ra lớn nên chất lượng nước thải nhà máy xử lý tập trung phải được kiểm soát tốt và chất lượng ổn định. 

  Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp

  Nhà máy xử lý xử lý nước thải khu công nghiệp

     Nước thải công nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến con người, đất, nước mà còn ảnh hưởng đến không khí. Các hợp chất hữu cơ, vô cơ độc hại trong nước thải thông qua vòng tuần hoàn nước, theo hơi nước vào không khí làm cho mật độ bụi bẩn trong không khí tăng lên. Không những vậy, các hơi nước này còn là giá bám cho các vi sinh vật và các loại khí bẩn công nghiệp độc hại khác. Ngoài ra nước thải công nghiệp còn có những ảnh hưởng khác mà có thể không tác động trực tiếp hoặc là mối nguy tiềm ẩn khi nguồn nước thải công nghiệp không được xử lý một cách đúng chuẩn mực và nghiêm túc. 

  Máy thổi khí trong nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

  Máy thổi khí trong nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

  Bể xử lý trong Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

  Hệ thống các bể trong nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

    Các khu công nghiệp ngày càng được mở rộng để phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Nhưng phát triển phải đi cùng sự bền vững và bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo sức khỏe của người dân. Bởi vậy mỗi nhà máy, mỗi xí nghiệp, mỗi công ty, trước khi đưa nhà máy vào hoạt động tốt, hãy tìm phương án xây dựng mô hình xử lý nước thải thật tốt để cùng có ý thức bảo vệ môi trường.

     Môi trường TNT được thành lập với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, trải qua nhiều công trình với công nghệ khác nhau chúng tôi luôn đưa ra cho khách hàng những công nghệ tối ưu cho từng loại hình hoạt động để xử lý nước thải khu công nghiệp được tốt hơn.

  Lắp đặt đĩa thổi khí nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

  Tư vấn lắp đặt hệ thống xử lý nước thải nhà máy

     Các Quy định lưu ý của nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp, căn cứ Nghị định 40/2019/NĐ-CP theo đó:

   1. Hồ sự cố trong nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp.

     a, Trường hợp khối lượng nước thải theo thiết kế từ 50 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) phải có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải là các bể, thiết bị, dụng cụ hoặc phương tiện (gọi chung là bể sự cố) có khả năng lưu chứa nước thải tối thiểu là 01 ngày hoặc bể sự cố có khả năng quay vòng xử lý lại nước thải, bảo đảm không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố của hệ thống xử lý nước thải;

     b, Trường hợp khối lượng nước thải theo thiết kế từ 500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 5.000 m3/ngày (24 giờ) phải có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải là hồ sự cố có khả năng lưu chứa nước thải tối thiểu là 02 ngày hoặc hồ sự cố có khả năng quay vòng xử lý lại nước thải, bảo đảm không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố của hệ thống xử lý nước thải;

     c, Trường hợp khối lượng nước thải theo thiết kế từ 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên phải có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải là hồ sự cố kết hợp hồ sinh học có khả năng lưu chứa nước thải tối thiểu là 03 ngày hoặc hồ sự cố kết hợp hồ sinh học có khả năng quay vòng xử lý lại nước thải, bảo đảm không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố của hệ thống xử lý nước thải.

  Lấy mẫu nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

  Trạm xử lý nước thải sản xuất

  2. Đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc tự động trong nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp.

     Đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục (trừ các trường hợp: cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở có hệ thống xử lý nước thải vệ sinh bồn bể định kỳ tách riêng với hệ thống xử lý nước thải, cơ sở có nước làm mát không sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật và cơ sở có nước tháo khô mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi), bao gồm:

     a) Khu công nghiệp, cơ sở nằm trong khu công nghiệp nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung;

     b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục Nghị định 40/2019/NĐ-CP và có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải;

  Thiết kế nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

  Phối cảnh nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

     c) Cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh và cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp hoặc nước rỉ rác ra môi trường, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

     d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản này, có quy mô xả thải từ 1.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải;

     đ) Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

     e) Các đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

  Nước thải sau xử lý

  Nước thải nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp sau xử lý bằng công nghệ sinh học

   Liên hệ với chúng tôi để Tư vấn thiết kế nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp cho doanh nghiệp bạn!

  CÔNG TY TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM

  • Trụ sở: số 20 Ngõ 23/11 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa. TP Hà Nội.
  • ĐT: 024 6292.35. 36 Hotline: 0989.123.662
  • Email:baovemauxanh@gmail.com

  Khách hàng nhận xét