Xử lý khí thải

  Nguyên lý hoạt động của việc xử lý khí thải bằng than hoạt tính

  Than hoạt tính được biết đến là một loại chất rắn xốp, không hề phân cực, nó thường được sử dụng khá rộng rãi trong lĩnh vực xử lý môi trường, đặc biệt nhất là xử lý khí thải và xử lý nước thải. Đây chính là một trong những loại vật liệu mà được sử dụng để hấp thụ khá tốt.

  he-thong-su-ly-khi-thai-bang-than-hoa-tinh

  Và đây cũng chính là một trong những phương pháp xử lý khí thải phổ biến nhất hiện nay, áp dụng phương pháp hấp thụ khá an toàn và hiệu quả. Với phương pháp này giúp cho việc giữ lại hơi và khí độc ở trên bề mặt của vật liệu hấp thụ băng cách đưa dòng khí thải đó đi qua tháp xử lý có chứa chất liệu hấp thụ. Và chất liệu hấp thụ đó chính là than hoạt tính.

  Trong hệ thống xử lý khí thải thì than hoạt tính có công dụng trong việc hấp thụ những chất khí bay hơi, giúp lưu giữ lại những thành phần từ khí ô xi gây ô nhiễm. Mỗi khi dòng khí tải đó có chứa những phần tư khí ô nhiễm được đưa vào tháp xử lý sẽ tiếp xúc với than hoạt tính và bị lưu giữ lại, và cho dòng khí thải đầu ra đạt chuẩn quy định.

  Việc xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ chính là quá trình giúp phân tách khí dựa vào trên ái lực của một số chất rắn đối với một số loại khí có mặt ở trong hỗn hợp khí nói chung và trong khí thải nói riêng.

  Trong suốt quá trình hấp thụ những phần tử chất khí ô nhiễm có trong khí thải bị giữ lại ở trên bề mặt vật liệu của chất rắn, chất khí bị giữ lại chính là chất hấp phụ.

  Quá trình hấp phụ được sử dụng để khử ẩm trong không khí, giúp khử độc hại và mùi trong khí thải, giúp thu hồi những loại hơi và khí có giá trị tốt.

  Có hai hình thức trong quá trình xử lý khí thải với phương pháp hấp thụ như: hấp thụ vật lý và hấp thụ hóa học.

  Hấp thụ vật lý: những phần tử khí bị lưu giữ lại trên bề mặt của chất hấp phụ nhờ lực liên kết giữa những phần tử, quá trình này giúp tỏa nhiệt, có nhiệt độ tỏa ra đều phụ thuộc vào cường độ lực liên kết phần tử.

  nha-may-su-ly-khi-thai-bang-than-hoa-tinh

  Hấp thụ hóa học: khí được hấp thụ hóa học do có sự phản ứng hóa học với vật liệu hấp thụ, lực liên kết phần tử trong trường hợp này mạnh hơn ở hấp thụ vật lý. Chính do vậy lượng nhiệt được tỏa ra lớn hơn và cần năng lượng nhiều hơn.

  Những chất hấp thụ: thường được sử dụng những loại vật liệu theo dạng hạt với kích thuớ từ 6-10 mm và có độ rỗ lớn, vật liệu hấp thụ cần đảm bảo những yêu tố sau.

  • Có khả năng hấp phụ cao.
  • Phạm vi tác dụng rộng – tách được nhiều loại khí.
  • Có độ bền cơ học cần thiết.
  • Khả năng hoàn nguyên dễ dàng.
  • Giá thành thấp.

  Thiết bị hấp thụ: cần phải đảm bảo về kích thước để có thể chứa những chất hấp thụ đủ lớn, đảm bảo về vận tố khí trên toàn bề mặt diện tích ngang của thiết bị năm ở trong từ 0,1- 0,5m/s.

  Giải hấp: sự khử hấp thụ chính là giai đoạn quan trọng của những chu trình xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ, khẳng định được tính kinh tế trong suốt quá trình làm sạch khí thải. Với quá trình này nhằm khôi phục lại than hoạt tính vốn có của chất hấp thụ và chính là quá trình hấp thụ ngược.

  Trên đây là nguyên lý hoạt đông của quá trình xử lý khí thải áp dụng phương pháp hấp thụ khá tốt và hiệu quả công ty môi trường TNT, chúng tôi đã áp dụng thành công nguyên lý này vào rất nhiều công trình khác nhau và đã mang lại kết quả tuyệt vời cho các công ty, nhà xưởng, xí nghiệp,… tại thị trường trong và ngoài nước.

  Khách hàng nhận xét