Công nghệ xử lý nước thải

  Khử trùng trong xử lý nước thải

     TẠI SAO PHẢI KHỬ TRÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

     Dựa vào sự phân tích ta có thể đưa ra 2 nguyên nhân cần phải khử trùng nước thải và nước cấp sau đây:

     1. Theo yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam về chỉ tiêu an toàn nước cấp và nước thải phải kể đến chỉ tiêu vi sinh

     a. Nước cấp: + Ecoli không được tồn tại
                           + Coliform < 20MPN/100ml
     b. Nước thải: + Coliform : < 5000 MPN/100ml (loại A)
                                              < 10000 MPN/100ml (loại B)

     2. Do trong quá trình xử lý nước cấp và nước thải phải qua nhiều công đoạn khác nhau do đó khả năng gây nhiễm vi sinh là rất cao

     Khử trùng là một khâu quan trọng cuối cùng trong hệ thống xử lý nước sinh hoạt. Sau quá trình xử lý cơ học, nhất là nước sau khi qua bể lọc, phần lớn các vi sinh vật đã bị giữ lại. Song để tiêu diệt hoàn toàn các vi trùng gây bệnh, cần phải tiến hành khử trùng nước.

  vi khuẩn trong nước thải

  vi khuẩn trong nước thải

     Khử trùng nước thải là nhằm mục đích phá hủy, tiêu diệt các loại vi khẩun gây bệnh nguy hiểm hoặc chưa được hoặc không thể khử bỏ trong quá trình xử lý nước thải.

    Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 105 – 106 vi khuẩn /ml. Hầu hết các loại vi khuẩn có trong nước thải không phải là vi trùng gây bệnh nhưng không loại trừ khả năng có vi khuẩn gây bệnh. Khi xả ra nguồn nước cấp, hồ bơi,.. thì sẽ lan truyền bệnh rất lớn. Vì vậy cần phải tuyệt trùng nước thải trước khi xả ra ngoài.

     Như đã biết, xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên cho hiệu xuất xử lý và khử trùng cao nhất, đạt tới 99%, còn các công trình xử lý sinh học trong điều kiện nhân tạo chỉ đạt 91 – 98%.

     Biểu đồ sau đây biểu thị sự giảm số lượng vi khuẩn sau khi nước thải đã xử lý qua một số công đoạn:

  Tỉ lệ giảm khử trùng trong nước thải

  Tỉ lệ giảm khử trùng trong nước thải

     Với những phân tích như trên ta thấy rằng cần phải khử trùng truớc khi sử dụng (nước cấp) và trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (nước thải).

     CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

     Hiện nay có nhiều biện pháp khử trùng có hiệu quả:
     − Khử trùng bằng các chất oxi hoá mạnh: Cl2, các hợp chất Clo, O3, KmnO4.
     − Khử trùng bằng các tia vật lý: tia cực tím.
     − Khử trùng bằng siêu âm.
     − Khử trùng bằng phương pháp nhiệt.
     − Khử trùng bằng các ion kim loại nặng.

     Cách lựa chọn phương pháp phụ thuộc:
     − Các yếu tố ảnh hưởng.
     − Hiệu quả.

   

  Khách hàng nhận xét