Tin tức

  Đề xuất dự án thoát nước, xử lý nước thải gần 1.500 tỉ đồng tại Bình Định

     Tỉnh Bình Định đề xuất triển khai dự án xử lý nước thải, thoát nước trên địa bàn với tổng kinh phí dự kiến gần 1.500 tỉ đồng. Ngày 16.9, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc đề xuất dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn TX.An Nhơn, TX.Hoài Nhơn và H.Tây Sơn.

     Theo đó, dự án được đề xuất với mục tiêu để thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường; góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển đô thị của các địa phương nói trên đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

  Ngập lụt đường Tây Sơn

  Ngập lụt đường Tây Sơn

     Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến (giai đoạn 1) gần 1.500 tỉ đồng. Trong đó, 1.100 tỉ đồng là vốn vay ODA ưu đãi, 26 tỉ đồng là vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD), còn lại 370 tỉ là vốn đối ứng.

     Dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải tại TX.An Nhơn, TX.Hoài Nhơn và H.Tây Sơn. Hạng mục quan trọng là 4 nhà máy xử lý nước thải, công suất 2.500 – 8.000 m3 (riêng TX.Hoài Nhơn xây dựng 2 nhà máy).

     Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ dự án, thời gian chuẩn bị trong năm 2023 – 2025 và thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2029. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, trong lần làm việc hồi đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ủng hộ tỉnh kêu gọi nhà đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn để triển khai hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại 3 địa phương nêu trên. Cùng thời điểm, Bình Định nhận được thư đề nghị của ông Hervé Conan, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam, về dự án tiêu thoát, thu gom và xử lý nước thải tại 3 địa phương nêu trên.

     Tỉnh Bình Định đề xuất triển khai dự án xử lý nước thải, thoát nước trên địa bàn với tổng kinh phí dự kiến gần 1.500 tỉ đồng. Ngày 16.9, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc đề xuất dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn TX.An Nhơn, TX.Hoài Nhơn và H.Tây Sơn.

     Theo đó, dự án được đề xuất với mục tiêu để thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường; góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển đô thị của các địa phương nói trên đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

     Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến (giai đoạn 1) gần 1.500 tỉ đồng. Trong đó, 1.100 tỉ đồng là vốn vay ODA ưu đãi, 26 tỉ đồng là vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD), còn lại 370 tỉ là vốn đối ứng. Dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại TX.An Nhơn, TX.Hoài Nhơn và H.Tây Sơn. Hạng mục quan trọng là 4 nhà máy xử lý nước thải, công suất 2.500 – 8.000 m3 (riêng TX.Hoài Nhơn xây dựng 2 nhà máy).

     Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ dự án, thời gian chuẩn bị trong năm 2023 – 2025 và thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2029. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, trong lần làm việc hồi đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ủng hộ tỉnh kêu gọi nhà đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn để triển khai hệ thống xử lý nước thải tại 3 địa phương nêu trên. Cùng thời điểm, Bình Định nhận được thư đề nghị của ông Hervé Conan, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam, về dự án tiêu thoát, thu gom và xử lý nước thải tại 3 địa phương nêu trên.

  Nguồn: thanhnien.vn/binh-dinh-de-xuat-du-an-thoat-nuoc-xu-ly-nuoc-thai-gan-1500-ti-dong-185230916153121461.htm

  Khách hàng nhận xét