xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

  Thi công bể xử lý nước thải ngầm

  Xử lý nước thải tòa nhà – chung cư

  Tư vấn xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tòa nhà - chung cư. Xử lý nước thải các tòa nhà chung cư, cao ốc vẫn chưa được quan tâm nhiều, chủ yếu mang tính chất đối phó. Các tòa nhà chung cư xây dựng những năm về trước thường sử dụng dạng bể tự hoại 03 ngăn để xử lý, khi thải ra không đáp ứng được QCVN 14:2008/BTNMT (Quy chuẩn xả nước thải sinh hoạt). Tòa ...
  Công nghệ AAO

  Các công nghệ xử lý nước thải phổ biến và hiệu ...

  Tổng hợp các công nghệ xử lý nước thải phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay. Các nhà khoa học về môi trường đã nghiên cứu để tìm ra nhiều công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, áp dụng vào việc xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp từ những năm 1930 tới nay. Với rất nhiều công nghệ xử lý tiên tiến như vậy thì công nghệ xử lý nước thải nào phù hợp với Việt Nam và tiên ...
  Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo

  Xử lý nước thải chăn nuôi heo

  Xử lý nước thải chăn nuôi heo (lợn). Xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo ngày càng cần thiết với nền kinh tế ngày một phát triển. Những sự thay đổi về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cũng phát triển. Với trước đây ngày nông nghiệp nước ta đều hoạt đông với kiểu truyền thống nhỏ lẻ thì ngay này với những hộ chăn nuôi, nông nghiệp đang phát triển với ...

  Khách hàng nhận xét