Tin tức

  Hải Dương: xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học cho 21 bệnh viện, trung tâm y tế.

     Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 21 bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thị, thành phố xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là khử các chất hữu cơ COD, BOD… với nồng độ cao ở trong nước, không gây hại tới môi trường.

     Theo Sở Y tế Hải Dương, đến nay toàn tỉnh có 21 trong tổng số 22 bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, thị, thành phố có hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học (trừ Bệnh viện Phong Chí Linh chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung).

  Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

  Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

     Trong đó, 16 đơn vị đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải Kobuta Johkasou, 2 đơn vị được đầu tư hệ thống xử lý hợp khối FRP, 2 đơn vị sử dụng hệ thống theo công nghệ CN 2000, 1 đơn vị có hệ thống xử lý sinh học nhỏ giọt (vi sinh yếm khí) theo công nghệ của Cộng hòa Pháp.

  Việc xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là khử các chất hữu cơ COD, BOD… với nồng độ cao ở trong nước, không gây hại tới môi trường. Cùng với đó, các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến đã thực hiện phân loại, thu gom chất thải rắn y tế nguy hại hằng ngày; tỷ lệ chất thải rắn được xử lý đạt hơn 90%.

  Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn/hai-duong-21-benh-vien-trung-tam-y-te-xu-ly-nuoc-thai-bang-phuong-phap-sinh-hoc-299039.html

  Khách hàng nhận xét