Tin tức

  Chất lượng môi trường tại 3 doanh nghiệp có nguồn thải lớn được kiểm soát tốt tại Hà Tĩnh

     Thông qua việc giám sát từ hệ thống quan trắc tự động, liên tục, cho thấy chất lượng môi trường tại 3 doanh nghiệp có nguồn thải lớn ở Hà Tĩnh đang được kiểm soát tốt. Ông Trần Ngọc Sơn – Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (TN&MT) Hà Tĩnh – Sở TN&MT cho biết: “Đơn vị hiện đang giám sát, theo dõi chất lượng môi trường (nước thải, khí thải) của 3 doanh nghiệp có nguồn thải lớn từ hệ thống quan trắc tự động, liên tục, gồm Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), Nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

     Việc giám sát, theo dõi các chỉ số về khí thải, nguồn nước tại 3 dự án lớn này được thực hiện thông qua 28 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục được lắp đặt ngay tại chính các doanh nghiệp.

  Dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động

  Dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động

     Cụ thể: tại FHS có 24 trạm quan trắc tự động (20 trạm quan trắc khí thải, 4 trạm quan trắc nước thải); Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có 3 trạm quan trắc tự động (2 trạm quan trắc khí thải, 1 trạm quan trắc nước thải); 1 trạm quan trắc tự động nước thải tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh.

     Dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động được truyền liên tục về trung tâm điều hành hệ thống quan trắc tự động đặt tại Trung tâm Quan trắc TN&MT Hà Tĩnh. Chỉ cần có biến động thì hệ thống sẽ có thông báo ngay cho chủ nguồn thải và đơn vị quản lý”.

     Cũng theo ông Trần Ngọc Sơn, thời gian qua, từ việc giám sát qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục cho thấy chất lượng môi trường tại 3 doanh nghiệp có nguồn thải lớn ở Hà Tĩnh đang được kiểm soát tốt.

     Bên cạnh việc giám sát nguồn thải tại 3 doanh nghiệp trên, trong đợt 1 năm 2021, Trung tâm Quan trắc TN&MT Hà Tĩnh cũng thực hiện quan trắc các thành phần môi trường tự nhiên (nước mặt, nước dưới đất, nước biển, không khí và tiếng ồn, đất, trầm tích, phóng xạ) trên địa bàn tỉnh.

     Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng các thành phần môi trường ở Hà Tĩnh trong các tháng đầu năm 2021 không có nhiều biến động. Hầu hết các thông số đều ở ngưỡng thấp và nằm trong giới hạn cho phép tương ứng.

   

  Nguồn: baohatinh.vn/cong-nghiep/ha-tinh-chat-luong-moi-truong-tai-3-doanh-nghiep-co-nguon-thai-lon-duoc-kiem-soat-tot/209837.htm

   

  Khách hàng nhận xét